Επικοινωνία

Γιώργος Κικώτης
Μεσαίο Θεσσαλονίκης
Τηλ.-Fax: 2310786086
Κινητό: 6978486616
email: info@kikotis.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον καλλιτέχνη.
Τυχούσα αντιγραφή τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΣΔΕΕΤΕ