2006 Μεσαίο Θεσσαλονίκης. Μνημείο αφιερωμένο στους πρώτους κατοίκους του Μεσαίου

About This Project