2005 Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Μνημείο Πόντιου Αγωνιστή

About This Project

2005 Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Μνημείο του Πόντιου Αγωνιστή – Πολίχνη