2006 Θεσσαλονίκη. Μνημείο Κρητικού Μακεδονομάχου Αγωνιστή περιοχή Λευκού Πύργου

About This Project