2007 Μνημείο Αφιερωμένο στους κατοίκους Σάντας

About This Project

2007 Μνημείο Αφιερωμένο στους κατοίκους Σάντας, Πρόχωμα Θεσ/νίκης