2016 Κεχρόκαμπος-Χρυσούπολη. Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού

About This Project